به گزارش مفتاح وبه نقل از ایلنا، محمد شمس اسفندآبادی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش در راستای اجرای طرح مداخله دانش‌آموزان دارای اضافه وزن و اهداف اصلی آن توضیح داد: معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش پروژه‌هایی تحت عنوان اجرای مداخله دانش‌آموزان دارای اضافه وزن در حوزه خودش تعریف کرد و اجرای این کار را به دانشگاه شهید رجایی سپرد. دانشگاه پروپزال این کار را به وزارت آموزش و پرورش داد و آقای حمیدی آن را بررسی کرد و هفته گذشته این کار شروع شد.

 

وی با بیان اینکه بروشورهای مربوطه تنظیم شده و قرار است در پنج استان کشور (هرمزگان، اردبیل، مازندران، تهران و قزوین ) وضعیت چاقی دانش آموزان مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: از هر استان قرار است، یک منطقه خاص انتخاب و طرح به صورت پایلوت اجرا شود. دانش‌آموزان مدارس منطقه‌ای که در استان انتخاب می‌شوند، رصد شده و قد، وزن و bmi آنها اندازه‌گیری خواهد شد و در نهایت تشخیص داده می شود که وضعیت چاقی، اضافه وزن و یا کاهش وزن دانش‌آموزان به چه صورت است.

 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجایی ادامه داد: برای بهبود وضعیت دانش‌آموزانی که مشکل چاقی دارند، برنامه عملیاتی در نظر گرفته می‌شود که باید مدارس طبق  آن کار کنند و بعد از مدتی مجددا پارامترهای مورد نظر در آن دانش‌آموزان چاق اندازه‌گیری شود و روند بهبود برنامه پیاده‌سازی شده مورد تحلیل و آنالیز قرار خواهد گرفت.

 

شمس در خصوص  پارامتر bmi  بیان کرد:  این پارامتر وزن را بر قد به توان دو تقسیم می‌کند و یک عددی به دست می‌آید که این عدد باید در یک رنج مشخص باشد. جداول استانداردی وجود دارد که در آنها این اعداد ارزیابی شده و تشخیص داده می‌شود که آیا دانش‌آموز وضعیت مناسبی دارد یا خیر؟

 

وی در پاسخ به این سوال که برنامه عملیاتی که به مدارس داده خواهد شد، شامل چه چیزهایی است؟ گفت: برنامه عملیاتی شامل برنامه غذایی و ورزشی است و حتی موضوعات فرهنگی و عاطفی هم در آن وجود دارد و یک پکیج کامل است که دانش‌آموز را هدایت می‌کند تا وضعیت بهتری یابد.

 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درباره آمار اضافه وزن دانش‌آموزان گفت: طبق آمار جهانی و آماری که آقای حمیدی به آن اشاره کرد، نزدیک به بیست چهار درصد دانش آموزان با مشکل چاقی مواجه هستند.

 

شمس با اشاره به علت اصلی چاقی دانش‌آموزان گفت: نبود فضای مناسب برای تحرک و نامناسب بودن تغذیه دانش‌آموزان عوامل موثر در اضافه وزن است. این پروژه به این علت شکل گرفت تا بخشی از آن به همین مشکلات بپردازد. قطعا این دانش آموزان هم مشکل تغذیه و هم مشکل ورزشی دارند. مدارس نیز از فضای مناسب برای ورزش برخوردار نیستند و توجه لازمی که باید به ورزش و تغذیه دانش آموزان شود وجود ندارد و مدارس ما از این دو موضوع رنج می برند. اکثر دانش‌آموزان دارای اضافه وزن آنهایی هستند که والدین‌شان شاغل هستند و یا مشکلات دیگری دارند که هم تغذیه را دچار مشکل می‌کند و هم ورزش آنها مختل می‌گردد.

 

شمس اسفندآبادی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجایی در پایان گفت: وقتی این اطلاعات استنتاج شود، برای دانش‌آموزان پکیجی ارائه خواهد شد که این پکیج به معاونان تربیت بدنی استان‌ها، مدارس، معلمان و والدین دانش‌آموزان داده خواهد شد و ممکن است محتوای آنها با یکدیگر فرق داشته باشد و والدین بر اساس این پکیج عمل می کنند و شاهد بهبود مناسب در این مورد در بین دانش‌آموزان باشیم. بنابراین خروجی این برنامه برای دانش‌آموزان، کاهش مشکل چاقی و اضافه وزن آنها تا حد زیادی است

مطالب پیشنهادی