14:02 1399/07/22

 

به گزارش مفتاح وبه نقل از  روابط عمومي دادگستري کل استان اصفهان: وحید دادگستر معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید بهشتی(ره) اصفهان ضمن اعلام این خبر گفت: برای اولین بار در کشور با تلفیق دستورالعمل «تشکیل پرونده شخصیت متهم» و دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»، دادسرای عمومی و انقلاب شهید بهشتی(ره) اصفهان با استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی اقدام به تشکیل پرونده شخصیت به طور مجازی برای متهمان مستقر در زندان نموده است.

 

وی افزود: این طرح سبب تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف فوری پرونده های زندانی دار، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اعزام زندانیان و تضمین مسایل امنیت زندان، پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و ارج نهادن به فعالیت های مشارکتی سازمان های مردم نهاد خواهد شد.

 

دادگستر در پایان اظهار داشت: دادسرای شهید بهشتی(ره) قابلیت پوشش دادن پرونده شخصیت متهمان تمامی نواحی دادسرای اصفهان، دادسرای شهرستان های استان و حوزه های قضایی بخش را دارد و چارچوب نحوه اقدامات و تعامل مراجع قضایی و سازمان  زندان ها با دادسرای عمومی و انقلاب شهید بهشتی(ره) در دست بررسی و اقدام است.

 

 

مطالب پیشنهادی