14:42 1399/12/13به گزارش مفتاح نیوز، وبه نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان اظهار کرد: پس از انجام مراحل ثبت نامی تعداد بیش از  ۹۴ هزار نفر در این استان متقاضی استفاده از مزایای طرح اقدام ملی مسکن هستند که تا کنون بیش از ۲۱ هزار نفر از متقاضیان، حائز شرایط اولیه ثبت نامی شناخته شدند.

وی تاکید کرد: ثبت‌نام در سامانه طرح اقدام ملی مسکن به معنای تایید شرایط متقاضیان و تعهد ارائه واحد مسکونی به آنان نیست و با توجه به محدودیت تامین اراضی پس از پالایش و احراز شرایط، متقاضیان نهایی به میزان ظرفیت احصا شده از بین متقاضیان تایید شده انتخاب خواهند شد. لذا هر زمان که واجد شرایط نبودن متقاضی محرز گردد، از این طرح حذف می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه سبز بودن فرم ‹‹ج›› متقاضیان شرط اولیه برای ادامه مراحل این طرح است اذعان داشت: پس از بررسی و احراز پنج سال سكونت، استعلام بانك، استعلام ثبت اسناد مالکیت و حذف متقاضیانی که اقدام به تكميل مدارك ننمودند، تاكنون بیش از ۱۳ هزار متقاضی در استان اصفهان تایید نهایی شدند و بالغ بر ۱۱ هزار نفر آنان افتتاح حساب کردند.

وی با اشاره به اینکه رقم آورده اولیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن ۴۰ میلیون تومان است اذعان داشت: بیش از ۹ هزار نفر در سطح استان اصفهان تا کنون واریز وجه داشتند.

قاری‌قرآن خاطرنشان کرد: منبع تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن، آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد با بازپرداخت ۱۲ ساله است. لذا درصورت واریز وجه توسط متقاضیان، واحدها بسته به پیشرفت فیزیکی به مرور تا دو سال آینده واگذار می‌شوند.

 

مطالب پیشنهادی