12:00 1399/07/13

مهندس داریوش باروتی مدیر برق منطقه 2 شرکت توزیع برق اصفهان در این باره گفت :بهینه سازی بیش از 1200 متر شبکه فشار متوسط هوایی در فاز اول در خیابان عطا الملک موجب شد که کاهش شاخه بری و توجه ویژه ای به محیط زیست انجام گیرد.

 
وی تصریح کرد :در پروژه یاد شده شبکه فشار متوسط هوایی با پایه های 15 متری به کنار گذر منتقل شد که این موضوع کاهش هزینه های شاخه بری و کاهش حوادث رانندگی را به همراه داشته است.

 
گفتنی است : هزینه پروژه بالغ بر 200 میلیون تومان بوده است .

مطالب پیشنهادی