به گزارش مفتاح و به نقل از خبرگزاری صدا وسیمای مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفت: براساس قانون بودجه سال 98 پزشکان به منظور محاسبه دقیق مالیات ملزم به نصب کارتخوان بودند و با متخلفانی که از این قانون سرپیچی کنند به شدت برخورد می شود .


علی اصفهانی با بیان اینکه مهلت نصب کارتخوان پزشکان تا مهر ماه بوده گفت: در مهلت قانونی اعلام شده کمتر از نیمی از پزشکان از قانون مالیاتی تبعیت کردند .

وی با بیان اینکه پزشکانی که تاکنون دستگاه کارتخوان نصب نکرده اند، دو درصد جریمه خواهند شد افزود: اگر این قشر مشمول عنوان مجرمانه فرار مالیاتی شوند ، براساس قانون با آنان به شدت برخورد می شود .


55 درصد از پزشکان استان اصفهان همچنان از نصب دستگاه کارتخوان خودداری کرده اند.

مطالب پیشنهادی