امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

9:06 1398/11/27

به گزارش مفتاح، شهید سپهبد قاسم سلیمانی در وصیتنامه مفصل خود خطاب به سیاسیون می گوید: نکته های کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم: چه آنهایی [که] اصلاحطلب خود را مینامند و چه آنهایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج بودم اینکه عموم ًا ما در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزشها را فراموش می کنیم، بلکه فدا میکنیم.

عزیزان، هر رقابتی با هم میکنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و کلام شما یا مناظرههایتان بهنحوی تضعیف کننده دین و انقلاب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید؛ مرزها را تفکیک کنید. اگر میخواهید با هم باشید، شرط با هم بودن، توافق و بیان صریح حول اصول است. اصول، مط اول و مف اصل نیست.

خطاب به برادران و خواهران ایرانی...
برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال من، هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید. اصول یا یعنی ول فقیه، خصوص ًا این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنهای عزیز را
جان خود بدانید. حرمت او را حرم ِت مقدسات بدانید.
برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من!
جمهوری اسلامی، امروز سربلندترین دوره خود را طی میکند. بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد. دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و [دشمنان] چگونه با پیامبر خدا و اولادش عمل کردند، چه اتهاماتی به او زدند، چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟ مذمت دشمنان و
شماتت آنها و فشار آنها، شما را دچار تفرقه نکند. 


بدانید که میدانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود که ا اول اسلام را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسلام قرار داد. ا گر اسلام نبود و ا گر روح اسلامی بر این ملت حا کم نبود، صدام چون گرگ درندهای این کشور را میدر ید؛ آمریکا چون سگ هاری همین عمل را میکرد، اما هنر امام این
بود که اسلام را به پشتوانه آورد؛ عاشورا و مح ارم، صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد. انقلاب هایی در انقلاب ایجاد کرد. به این دلیل در هر دوره هزاران فدا کار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خا ک ایران و اسلام نمودهاند و بزرگترین قدرتهای مادی را ذلیل خود نمودهاند. عزیزانم، در اصول
اختلاف نکنید.
شهدا، محور عزت و کرامت همه ما هستند؛ نه برای امروز، بلکه همیشه اینها به در یای واسعه خداوند سبحان اتصال یافتهاند. آنها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندان تان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما هستند، به چشم ادب
و احترام بنگرید. به همسران و پدران و مادران آنان احترام کنید، همانگونه که از فرزندان خود با اغماض میگذر ید، آنها را در نبود پدران، مادران،همسران و فرزندان خود توجه خاص کنید.
  نیروهای مسلح که ولی فقیه فرمانده آنان است  برای دفاع از خودتان، مذهبتان، اسلام و کشوراحترام کنید و نیروهای مسلح میبایست همانند دفاع از خانهی خود، از ملت و نوامیس و ار ِض آنحفاظت و حمایت و ادب و احترام کنند و نسبت به ملت همانگونه که امیرالمؤمنین مولای متقیان فرمود، نیروهای مسلح میبایست منشأ عزت ملت باشد و قلعه و پناهگاه مستضعفین و مردم باشد وزینت کشورش باشد

متن کامل وصیتنامه شهید سپهبدقاسم سلیمانی:

وصیت نامه سردار سلیمانی

مطالب پیشنهادی