10:31 1398/02/23

به گزارش مفتاح به نقل از مهر حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به تدوین و بررسی ۱۵ طرح برای مقابله با اقدامات آمریکا در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طرح‌هایی مانند نقش آمریکا در نقض حقوق بشر علیه ایران از طرح‌های عمده‌ای هستند که در این کمیسیون بررسی می‌شوند.

وی ادامه داد: اولین گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا در این کمیسیون تصویب و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

فلاحت پیشه افزود: این طرح‌ها در فضای دیپلماسی عمومی کاربرد زیادی دارد.

مطالب پیشنهادی