17:54 1399/04/05

به گزارش مفتاح وبه نقل از  روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، تفاهم نامه ای فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به نمایندگی آرش اخوان طبسی مدیرکل استان واداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان به نمایندگی حجه الاسلام والمسلمین رحمت اله اروجی درتاریخ دوم تیرماه 1399 با هدف بسط وتوسعه همکاری، تعامل وهم افزایی دودستگاه وهمچنین ارتقای ظرفیت و توانمندی های مساجد وتقویت جایگاه محوری آنان درفرهنگ جامعه منعقد شد.

بنابراین گزارش، ارتقاء فرهنگ اجتماعی کاروتلاش ونهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی واشتغال زائی، برنامه ریزی و هدایت جهت تولید محتوای مناسب مبلغین وامامان محله بارویکرد مهارت آموزی،اخلاق کار ومقابله موثر با جنگ نرم دشمنان ورفع موانع وزدودن آسیب ها وچالش های تحکیم خانواده، استفاده از ظرفیت های طرفین دربرگزاری دوره های هدفمند آموزشی درمساجد ومحلات مشمول طرح امام محله از اهداف مهم اين تفاهم نامه است.

اين گزارش مي افزايد: همکاری ومشارکت دراجرای طرح تحول اجتماعی مسجد محور با محوریت امامن محله با رویکرد ویژه به مهارت آموزی، همکاری و تعامل دراجرای گردهمایی ها، جشنواره ها، همایش ها ونشست های تخصصی مشترک با محوریت مهارت آموزی، آموزش ومشاوره شغلی وحقوقی همچنین تشکیل کمیته مشترک جهت تهیه گزارش عملکرد با هدف بررسی اثربخشی این تعامل درافزایش فرهنگ مهارت آموزی وارتقاء سطح توانمندی وقابلیت های مهارتی اقشار جامعه بویژه جوانان وکاهش طلاق وانسجام کانون خانواده از جمله تعهدات مشترك طرفین در این تفاهم نامه مي باشد.

شایان ذکر است؛ مدت اعتبار این تفاهم نامه از زمان امضا به مدت 1 سال شمسي است.

مطالب پیشنهادی