امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

17:02 1397/08/26

 

 

به گزارش مفتاح، طبق آمار پزشکی قانونی کشور آمار نزاع در اصفهان در سال گذشته 37751 نفر بوده است و بعد از تهران وخراسان رضوی رتبه سوم نزاع را به خود اختصاص داده است. این آمار در امسال هم همچنان حفظ شده است و طبق گزارش پزشکی قانونی این آمار 10 درصد هم افزایش داشته است. 

طبق گزارش پزشکی قانونی اصفهان، در هفت ماهه سال 1397 تعداد 27 هزار  و 123 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان اصفهان  مراجعه كردند. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل معادل10.1 درصد افزایش يافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع34 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند. 

بنا به این گزارش از كل مراجعين نزاع تعداد 9هزار و 227 نفر زن و 17 هزار و 896 نفر مرد بوده اند.

ضمنا در  مدت مشابه سال قبل  تعداد 24هزار و 630 نفر به دلیل نزاع  به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه کرده اند که 7 هزار  و 749  نفر زن و  16 هزار و 881  نفر مرد بوده اند.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی، درمهر ماه سال جاری نیز سه هزار و 595 نفر (1194 زن و 2401 مرد) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه که نسبت به مهر ماه سال گذشته (2880نفر شامل958 زن و1922 مرد) حدود 24.8 درصد افزایش داشته است.

مطالب پیشنهادی