11:11 1398/09/11

به گزارش مفتاح، مدیر کل بهزیستی ضمن اشاره به افزایش رایانه مراکز شبانه روزی بهزیستی گفت: یارانه مراکز بهزیستی به 920 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و امیدواریم بتوانیم با تامین منابع این یارانه پرداخت کنیم.

وی همچنین از افزایش  دو برابری حق پرستاری معلولان ضایع نخاعی، خبر داد وادامه داد: از آبانماه حق پرستاری این معلولان به 554 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین از احتمال تعیین سهمیه بنزین معلولان خبر داد وگفت: با توجه به اینکه معلولان به خوبی نمی توانند از حمل ونقل عمومی استفاده کنند، مشکل بنزین این قشر مطرح شد و ان شاالله سهمیه‌ای برای معلولان در نظر گرفته می شود.

فرشاد در خصوص قانون تعارض منافع که در آن تاکید می کند؛ مدیران، کارشناسان، بهزیستی که مجوز تاسیس مرکز یا خیریه ای دارند باید یا سمت شان را واگذار کند ویا مجوزشان را، گفت: سه ماه به ما فرصت داده اند تا نسبت به این مساله تعیین تکلیف کنیم. سه مدیر شهرستان و یک مدیر استانی مجوز و مرکز دارند که باید نسبت به این مساله تصمیم گیری کنند که مرکز را نگهدارند ویا سمت را.

وی در ادامه افزود : از این تاریخ دیگر به هیچ مدیر وبستگان آنها مجوز داده نمی شود. البته طرح مذکور فعلا شامل بستگان مدیران نمی شود. مدیران نیز باید مجوز خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و نمی توانند به بستگان واگذار کنند.   

مطالب پیشنهادی