17:56 1398/02/23

 

به گزارش مفتاح وبه نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی آمار مراجعان به علت نزاع به پزشکی قانونی در فررودین امسال نسبت به مدت مشابه آن افزایش داشته است.

بر اساس گزارش پزکی قانونی در فروردین ماه امسال، تعداد 3 هزار  و 330 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان اصفهان  مراجعه كردند.اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزایش يافته است .

كل مراجعين نزاع تعداد یک هزار  و 206 نفر زن و 2 هزار و 124 نفر مرد بوده اند.

ضمنا در  مدت مشابه سال قبل  تعداد 2 هزار و989 نفر به دلیل نزاع  به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه کرده اند که یک هزار  و 99 نفر  زن و  یک هزار و 890  نفر مرد بوده اند. که امار به نسبت میان زنان ومردان برابر است و این جای تعمل دارد.

کاهش مصدومان حوادث کار

بر اساس همین گزارش 9 کارگر در اثر حوادث ناشی از کار جان باختند.  که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. در این مدت آمار مصدومین  ناشی از حوادث کار با 139مورد شامل (10زن و  129 مرد) نسبت به  مدت مشابه سال قبل که 189نفرشامل( 27زن و 162 مرد) بوده، 26.5درصد کاهش داشته است.

 

مطالب پیشنهادی