امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

13:12 1398/11/30

 

به گزارش مفتاح و به نقل از  روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در ده ماهه سال جاری، 923نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 949 نفر (197زن و 752 مرد) معادل 2.7  درصد کاهش داشته است.

از مجموع تلفات حوادث ترافیکی  سال جاری  در اين استان، 226 نفر زن  و  697 نفر مرد  بوده اند.

بيشترين تلفات حوادث ترافیکی  با 549 نفر در جاده‌هاي برون‌ شهري ، 299نفردر مسيرهاي درون ‌شهري و 75 نفرسایر گزارش شده است.

همچنين در مدت فوق 23 هزار و 871 مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل  پزشکي قانوني استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه كرده اند که از اين تعداد 7 هزار و 25 نفر زن و 16 هزار و 846 نفر مرد هستند.

لازم به ذکر است آمار مصدومين حوادث ترافیکی در ده ماهه سال جاری در مقايسه با  مدت مشابه سال قبل  ، هشت دهم درصد افزایش داشته است.

 

افزایش آمار متوفیات ناشی از  مسمومیت با گاز منو کسید کربن  و سوختگی

 

طبق گزارش پزشکی قانونی، درده ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن 46 نفر  (3 زن و 43مرد ) ، بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل  که این تعداد 35 نفر  (همگی مرد )  بوده افزایش داشته است.

همچنین در ده ماهه سال جاری آمار فوت شدگان  ناشی از سوختگی شامل  191 نفر،  ( 72 زن  و 119 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل شامل   137 نفر،  ( 65 زن  و 72 مرد) افزایش داشته است.

 

افزایش 50 درصدی  آمار غرق شدگی در ده ماهه سال جاری در استان اصفهان  

 

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی  استان اصفهان، درده ماهه سال جاری تعداد90 مورد فوتی(13زن و 77 مرد) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد46 مورد فوتی(44مرد و2 زن)  بوده افزایش داشته است.

آمار تلفات غرق‌شدگي در طي ده ماهه سال جاری در رودخانه 19، دریاچه مصنوعی و سد 4، استخر شنا 11، استخر کشاورزی 24، کانال 22، چاه 3، حوض یا حوضچه 1و سایر مکانها 6 نفر بوده است.

همچنین در این مدت آمار فوت شدگان ناشی از برق گرفتگی تعداد 25 مورد فوتی (2 زن و 23 مرد) بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل،19 مورد فوتی (1 زن و 18مرد) افزایش داشته است.

 

همچنین در  ده ماهه سال جاری تعداد 113 هزار و 120نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 36 هزار و 169 نفر زن  و76هزار و 951نفر مرد بوده که این آمار  نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 2.8درصد افزایش داشته است.

اجساد معاینه شده دراداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه در ده ماهه سال جاری  3087مورد ( 688زن و2397مرد و 2 نفر نامعلوم) بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل که 2865مورد ( 600زن و2265مرد)  بوده معادل 7.7درصد افزایش داشته است.

 

مطالب پیشنهادی