16:55 1398/06/26

به گزارش خبرنگار مفتاح، با الگو گیری از روش های مختلف درمانی طرح پایلوت مرکز جامع درمان و بازتوانی  با محوریت تداوم بر درمان با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصفهان کلید خورد. در این آئین وحید قبادی دانا با تاکید بر اینکه فرایندهای مختلف درمان طی سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است گفت: با بررسی روش های مختلف درمان به این طرح جامع رسیدیم و تلاش کردیم نقاط قوت را تقویت کنیم.

وی یکی از ویژگی های مهم طرح جامع را اجرای مدیریت مورد  عنوان کرد وگفت: پیچیدن یک نسخه برای همه معتادان جوابگو نیست. در این درمان یک تیم درمانی برای معتادان تصمیم می گیرد. معتاد وخانواده اش عضو تیم درمان هستند و سم زدایی اولین مرحله در این طرح است.

وی همچنین یکی از نقاط قوت این مرکز را خانواده بیان کرد وافزود: خانوده درمانی در این طرح مورد توجه است و نگاه ویژه ای به گرو های همتا در این طرح شده است. توجه به روان درمانی ورزش ونشاط اجتماعی جز اولویت هاست و  به اشتغال و حرفه آموزی هم توجه ویژه ای شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بهزیستی در مقوله درمان اعتیاد، مراکز درمان سرپایی، اقامتی، TC و اجتماع محور را تجربه کرده است، افزود: در موضوع پیشگیری و کاهش آسیب‌های اعتیاد هم اقدامات خوبی در مناطق حاشیه‌ای داشته‌ایم، چه بسا سیر صعودی ترک اعتیاد تزریقی محصول موفقیت همین مراکز کاهش آسیب بوده است.

 

وی با اشاره به مطالعات انجام شده درخصوص الگوهای موفق دیگر کشورها تصریح کرد: در کشورهای موفق مانند پرتقال یا ایتالیا تأکید بسیاری بر ایجاد  اشتغال مثبت برای افراد معتاد داشتند که همین اولویت به اشتغال معتادان باعث پیشرفت در درمان اعتیاد آن‌ها شد و به همین دلیل تأکید ما هم تجهیز و تقویت مراکز کاهش آسیب است.

 

روش TC و توانمندسازی بهبودیافته‌گان پس از درمان

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشورنیز در این آئین با بیان اینکه در بهبود آسیب اعتیاد توجه به عوامل ریشه‌ای موفقیت را بیشتر می‌کند،گفت: باید الگوهای موفق دنیا را در بستر فرهنگی و خانواده‌ای همین جامعه اجرایی کنیم.

 

«مجید رضازاده» با تاکید بر اینکه  اعتیاد تنها جنبه جسمی ندارد، افزود: در درمان اعتیاد اگر تنها به جنبه جسمی آن توجه کنیم شاهد اثربخشی نخواهیم بود و اگر به ریشه‌های این موضوع توجه نشود مانند برنامه‌های گذشته موفق نخواهیم بود،

وی با توجه به الگو گیری از روش TC برای اجرای این طرح گفت: برای درمان اعتیاد توجه به جنبه‌های روحی، روانی، اخلاقی و معنوی در درمان از اهمیت زیادی برخوردار است و همه اینها را باید در یک بسته جامع دید که در روش TC این امر وجود دارد.

 

وی توجه به عوامل ریشه‌ای را یکی از راههای موفقیت در درمان اعتیاد عنوان کرد وادامه داد: باید الگوهای موفق دنیا را در بستر فرهنگی و خانواده‌ای همین جامعه اجرایی کنیم. تیم درمان هم باید دارای تخصص‌های کامل و لازم باشد و در این روش تنها یک تخصص وجود ندارد، بلکه تیمی متخصص درمان را بر عهده خواهد داشت.

 

رضازاده با تأکید بر لزوم توانمندسازی بهبودیافته‌گان پس از درمان، اظهار کرد: باید به توانمندسازی افراد توجه کنیم و تحقیر افراد معتاد خود ضربه‌ای به توانمندسازی خواهد بود، امروز بیش از ۲۰ سال درمورد مداخلات اثربخش یا غیراثربخش تجربه داریم، باید مداخله‌ای را طراحی می‌کردیم که باعث درمان اثربخش باشد، در این مدل بیمار پس از سم زدایی برخلاف گذشته رها نمی‌شود و طول درمان برای هر فرد طراحی و تکمیل می شود.

 

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه دوره‌های درمانی کوتاه مدت چندان اثربخش نیست، اظهار کرد: سم زدایی بخش کوچکی از درمان است و همه درمان نیست، بلکه شروع کار است و در مدل TC به همه این موارد توجه شده است و تدوام درمان سرپایی و حمایت خانواده برای بهبودی فرد بسیار مهم است.

 

وی با بیان اینکه امروز TC یک مدل اقامتی است که حرفه آموزی و اشتغال افراد را هم درنظر دارد، یادآور شد: این روش به اجتماعی شدن معتادان کمک می‌کند، همچنین اقامت افرادی که جا و مکانی ندارند هم پیش بینی شده است؛ همچنین پس از حرفه آموزی این افراد به اشتغال معرفی می شوند، در حالیکه در مدل‌های قبلی توجه چندانی به موضوع اشتغال نشده بود و توجه به این امر باعث موفقیت آمیز بودن ۵۰ درصدی روش TC در درمان معتادان شده است.

مطالب پیشنهادی