11:53 1398/08/25

به گزازش مفتاح، دولت در روز جمعه طرح افزایش قیمت بنزین را به صورت ناگهانی اجرا کرد وطرح سهمیه بندی بنزین را دوباره کلید زد. 

صبح امروز بنا به گزارش های مردمی، وبرا ساس یک اطلاعیه مردمی در فضای مجازی مبنی بر خاموش کردن خودروها د خیابان ها عده ای از مردم در خیابان های مختلف اقدام به اعتراض وبستن راه ها و خیابان ها کرده اند. 

به گزارش مفتاح، رفت وآمد طبق گزارش های واصله دچار مشکلات عدیده ای شده است. 

مطالب پیشنهادی