امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مفتاح, ضابط انجمن فوریتهای پزشکی ایران در اصفهان افزود: پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری در بیست و یک تیرماه 98برگزار خواهد شد. با توجه به آنکه سازمان نظام پرستاری زیر شاخه هایی از جمله رشته های پرستاری, فوریت های پزشکی, هوش بری و اتاق عمل دارد اما متاسفانه امسال یک سری از این رشته ها را از کاندیدا شدن منع کردند و با ایجاد محدودیت هایی در نظر دارند طیف خاصی که خودشان مد نظر دارند روی کار آورند.

محسن افتخاری با بیان آنکه ثبتنام انتخابات از تاریخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۲۴ اردیبهشت ادامه دارد, اظهار داشت: متاسفانه با ایجاد موانع از ثبت نام رشته های زیر مجموعه پرستاری برای کاندیداتوری خودداری به عمل می آورند و به آنها اجازه ثبت نام نمی دهند.

وی با تاکید بر آنکه روال سالهای قبل بر آن بود که ثبت نام انجام می شد,گفت:در حال حاضر به اساسنامه ای که ۱۶ سال پیش تدوین شده استناد می کنند و می گویند در آن اساسنامه نامی از این رشته ها نیامده است. این در حالی است که سالهای سال از افراد تحصیل کرده در رشته های زیر مجموعه پرستاری حق عضویت میگرفتند و سالهای قبل مجوز کاندیداتوری برای آنها فراهم بود.

ضابط انجمن فوریتهای پزشکی ایران با اشاره بر این که نظام پرستاری بیشتر به جای آن که یک انجمن صنفی باشد بیشتر جنبه سیاسی دارد, گفت: این عمل با گرایش های سیاسی انجام می گیرد چرا که حجم نیرو ها میتواند در انتخابات تاثیر داشته باشد و حضورشان چشم گیر باشد.

فلذا متاسفانه سالها طیف اصلاح طلب روی آنها سرمایه گذاری کرده است و هیات مدیره فعلی به دست اصلاح طلبان است و نمی خواهند به نوعی قدرت را از دست دهند.

محسن افتخاری گفت:به نظر می رسد دلیل ایجاد محدودیت ایجاد شده بر این مبنا استوار باشد که ضمانتی برای حضورشان در این مجمع باشد.

وی پیگیری این تضییع حق را از طریق دیوان عدالت اداری خواند و اظهار کرد: حتما پیگیری قضایی خواهیم کرد که به نظر می رسد این محدودیت غیرقانونی باشد و خواستار ابطال انتخابات هستیم.

شایان ذکر است نظام پرستاری رأس اتحادیه صنفی است و وظایفش پیگیری امور صنفی و مصوباتی است که می تواند به نفع اعضا بگیرد. 

 

 

مطالب پیشنهادی