10:21 1398/02/26

 

به گزارش مفتاح، در جهت توسعه اشتغال پایدار روستایی تسهیلاتی برای روستائیان در نظر گرفته شد تا شاهد اتفاقات موثری در این مسر باشیم. این بار اما محمد شریعتمداری در جهت روشنگری وشفافیت، دستور انتشار اسامی دریافت کنندگان 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره اشتغال پایدار روستایی را صادر کرد.  

در لیست مدنظر تسهیلات 4، 6، 10 درصد سود تسهیلات پایدار روستایی، سهم هر یک، تعداد اشتغال مورد تعهد و دستگاه تائید کننده به تسهیلات  به تفکیک هر استان منتشر شده است.  

برای مشاهده اسامی دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی استان اصفهان به این آدرس مراجعه  کنید.

https://isfahan.mcls.gov.ir/fa/filepool/11702

 

 

 

مطالب پیشنهادی