امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

13:50 1398/03/20

به گزارش مفتاح در تاریخ 30/اردیبهشت/1398 به دستور رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور  بخشنامه ای به کلیه شرکت های دولتی مندرج در پیوست 3 قانون بودجه سال 98 ابلاغ شد. این بخش نامه شرکتهای مذکور را مکلف نمود بر آنکه اطلاعات و آمار نیروی انسانی خود را بر اساس دستورالعمل و راهنمای مربوطه در سامانه کارمند ایران به نشانی karmandiran.ir ارسال نمایند و تاییدیه مربوط را برای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1398 و لایحه بودجه سال 1399 کل کشور حداکثر تا آخر تیرماه سال جاری به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

مطالب پیشنهادی