17:50 1399/04/06

به گزارش مفتاح، مدیر گروه سلامت روان اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی خدمات حوزه دانشگاه در خصوص مبارزه با مواد مخدر پیشگیری را بحث مهمی عنوان کرد وگفت: در بهترین شرایط انتظار است همه سازمان ها در گیر باشند و اتفاقی که می افتد توانمندی افراد در این حوزه است .

 ناهید گرامیان با تاکید بر آموزش گفت: در گام اول آموزش مدیریت استرس و کنترل هیجان مدنظر است. ما تلاش می کنیم تا به گروه های هدف آموزش دهیم چطور در شرایط استرس زا بهترین روش را انتخاب کنند.

 

گرامیان با تاکید بر اینکه کنترل هیجانات یکی از راه های کنترل استرس است وافراد باید یاد بگیرند تا  از روش های نادرست استفاده نکنند گفت: در نوجوانان این مهارت بسیار مهم است. در این سن  ارتباط والدین با نوجوانان که استقلال طلبی هم دارد، بسیار مهم است و باید بدانیم چطور با نوجوان چگونه ارتباط برقرار شود.

وی در ادامه افزود:  انجام آموزش مهارت برقراری ارتباط برای والدین ونوجوانان، مهارت نه گفتن را در دستور کار داریم.

وی در ادامه با اشاره به مصرف کنندگانی که نمی توانند ترک کنند گفت: یکی از اقدامات ما انجام اقدامات پیشگیری در سطح جامعه برای این گونه مصرف کنندگان هستیم تا آسیب کمتری به جامعه برسد.  

گرامیان به تشکیل مراکز گذری اشاره کرد وادامه داد: در این مراکز افراد ومعتادان را شناسایی می کنند تا خدمات حمایتی  داشته باشند، تست اچ آی وی و درمان نگهدارنده با متادون و ارایه بسته های بهداشتی به معتادان داده می شود.

وی در ادامه مصرف تریاک، هروئین وحشیش را شایع ترین موادی که مصرف می شود اعلام کرد.

مدیر گروه سلامت روان اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی خدمات حوزه دانشگاه  در ادامه با تاکید خدمات پیشگیرانه،  این خدمات را بسیار مهم اعلام کرد و گفت: پیش گیری باید همه گیر شود و فعالیت تونمند سازی به خصوص برای نوجوانان وجوانان ضرورت دارد. باید همه سازمان وارد شوند ودر این زمینه قدم بردارند

مطالب پیشنهادی